Waarom kiezen voor People Planner?

Van onze klanten hebben wij het belang van succesvolle implementaties geleerd. Meer informatie over hoe u mensen motiveert, een oplossing implementeert en succes bereikt.

Toegewijde mensen – Betrokkenheid is de sleutel tot succes

Talloze bedrijven hebben pogingen gedaan om een nieuwe oplossing voor resourceplanning en projectmanagement te implementeren. Even zovele hebben gefaald en zijn teruggegaan naar afzonderlijke spreadsheets en resource-owners die hun eigen resources beschermen. Een succesvolle implementatie vereist duidelijke doelstellingen en het vermijden van de meest voor de hand liggende fouten. Wij bevelen voor implementaties de volgende benadering aan.

Zijn uw doelstellingen duidelijk?

Onze ervaring met het implementeren van resourceplanning is dat de bedrijven die hiermee het meeste succes hebben resourceplanning en bedrijfsbrede resourceoverzichten centraal stellen als primair doel. Bedrijven zijn geneigd om te hoge doelen vast te stellen en de hele planningsprocedure in één keer te willen veranderen.

Wij bevelen aan om als eerste stap te zorgen voor bedrijfsbrede resourceoverzichten en alle resource-owners te betrekken bij het definiëren van planningsregels. Wees niet verbaasd als u bemerkt dat eigen resources sterk beschermd worden. De bedrijven met de meest succesvolle implementaties zijn die bedrijven waar het management de implementatie van een oplossing voor resourceplanning opgelegd heeft. Dan is er ook geen excuus meer om terug te gaan naar afzonderlijke spreadsheets! Daarom is de betrokkenheid van het management tijdens de gehele implementatiefase van cruciaal belang.

Overweegt u een planningsoplossing?

Dankzij onze ervaring met talrijke implementaties bij klanten weten we welke onderscheidende kenmerken een oplossing moet hebben. Een succesvolle, krachtige oplossing voor resourcemanagement moet aan de volgende belangrijke voorwaarden voldoen:

 • eenvoud, zodat iedereen ervan gebruikmaakt;
 • het vermogen om tijdens het plannen de consequenties van uw plannen te zien;
 • ondersteuning van meerdere planningsniveaus;
 • integratie van resourcemanagement en projectplanning;
 • gesynchroniseerde personeelsplanning en projectplanning;
 • ondersteuning van forecasting;
 • webgebaseerde gebruikersinterface.

Een oplossing implementeren – Profiteer van onze kennis van beste praktijken

Bij de implementatie van een oplossing voor resourcemanagement en projectplanning is de eenvoudigste weg naar succes het focussen op bedrijfsbrede overzichten in plaats van gedetailleerde plannen. We willen enkele beginselen van beste praktijken introduceren voor de implementatie van een krachtige oplossing voor rescourcemanagement en projectplanning met bijzondere nadruk op de verbetering van benuttingspercentages.

Vertrouw op onze kennis van beste praktijken

Deltek heeft ERP-bedrijfsoplossingen geïmplementeerd bij ruim 5.000 professionele dienstverlenende organisaties. Op basis van de kennis die wij bij deze implementaties hebben opgebouwd, hebben we een standaard implementatieprocesmodel ontwikkeld dat we voor al onze klanten aanbevelen.

Dit procesmodel is gebaseerd op een voorgeconfigureerde oplossing met processen, rollen, perspectieven en rapporten op grond van beste praktijken, ter ondersteuning van de mensen die zich bezighouden met resource- en projectplanning.

Dit resulteert in een korte implementatietijd en 90 procent van de functionaliteit die u nodig hebt, is vanaf het begin beschikbaar.

Ons implementatiemodel is gebaseerd op re-engineering van bedrijfsprocessen: het uitgangspunt is de voorgeconfigureerde oplossing en van daaruit definiëren we samen op welke punten u van de beste praktijken wilt afwijken.

Aanbevelingen

Bij de invoering van resourcemanagement in uw organisatie raden wij aan de volgende aanbevelingen te volgen:

 • Plan en stel teams samen op een niveau waar iedereen erbij betrokken is.
 • Neem toekomstige opportunities op in uw planning.
 • Wijs één businessunit aan als pioniers.
 • Zorg voor integratie met uw ERP-oplossing om dubbele gegevens te voorkomen.

Volgens onze klanten is het niet raadzaam om tegelijkertijd te starten met een geheel nieuwe manier van resourcemanagement en projectplanning. Implementeer eerst uw resourceplanningprocessen, voordat u uw projectplanningprocessen integreert; het levert al heel veel op om u te concentreren op het verbeteren van benuttingspercentages en het verkrijgen van bedrijfsbrede overzichten.

Succes bereiken – Uw oplossing voor resourceplanning optimaal benutten

Transparantie, transparantie en nog eens transparantie. Zodra u weet wat iedereen aan het doen is, kunt u de vruchten plukken van een krachtige oplossing voor resourcemanagement en projectplanning die specifiek gericht is op het verbeteren van bezettingspercentages.

Volledige transparantie in uw planning

U weet wellicht al dat het er bij resourcemanagement om draait te weten wat mensen aan het doen zijn. Daarom moet u bij uw wekelijkse vergaderingen vóór alles uw aandacht richten op bedrijfs- en afdelingsbrede overzichten van de resourcesituatie.

Overzichten van de resourceplanning zijn in de eerste plaats een managementtool. Wanneer de managers weten waar hun mensen mee bezig zijn, kunt u de tool in de rest van de organisatie uitrollen. Medewerkers kunnen hun eigen werkagenda plannen - zij weten tenslotte het beste wat er gaande is. Maar dat is pas stap twee, anders wordt het geen succes; dat is tenminste onze ervaring.

Succes volgt zodra uw beslissingen op de feiten in plaats van aannames gebaseerd zijn!

Meer dan resourceplanning: uw projecten optimaliseren

Bij Deltek werken we sinds 1989 samen met professionele dienstverlenende organisaties om resourceplanning en projectmanagement te optimaliseren. Door de jaren heen hebben we kennis over en inzicht in de planningsprocessen van onze klanten opgebouwd. Een veelvoorkomende trend die we zien binnen de volgende stappen na bedrijfsbrede overzichten zijn:

 • Integreer projectplanning en resourceplanning door projectmanagers de projectteams te laten plannen en samenstellen
 • Bewaak de projectvoortgang van alle projecten en laat de bijgewerkte projectplannen en projectvoortgang de natuurlijke input zijn voor het bijwerken van resourceplannen
 • Maak forecasts van toekomstige capaciteitsbehoeften

Wij hebben onze klanten kunnen helpen hun resourcemanagement en projectplanning te verbeteren met onze People Planner-oplossing.