Resourceplanning voor projectorganisaties

Resourceplanning

Het overbruggen van de kloof tussen projectplanning en resourceplanning is een dagelijkse uitdaging voor zakelijke dienstverleners. Het is niet genoeg om alleen 'handjes' aan een project toe te wijzen. Het is noodzakelijk om de vereiste vaardigheden, de interne en externe resourcebehoeften, het projectbudget, de tijdsplanning en beschikbare capaciteit te begrijpen. En je moet dit overzicht op elk willekeurig moment voor meerdere projecten in diverse uitvoeringsfasen hebben. Pas met deze kennis en inzicht kunt u de juiste beslissingen nemen en de winstgevendheid en bezettingsgraad maximaleren en tijdig leveren.

Deltek begrijpt hoe complex het evenwicht is dat noodzakelijk is voor effectieve resourceplanning, en ook hoe tijdrovend dit kan zijn. Onze resourceplanningoplossing is specifiek ontworpen voor het ondersteunen van bedrijven in de zakelijke dienstverlening bij het snel en accuraat realiseren van haalbare plannen. Optimaliseer de resources en pijplijncapaciteit en bespaar tijd.

Gerelateerde platformoplossingen voor project- en financiële ondersteuning:

Deltek Maconomy voor professionele dienstverleners Deltek People Planner voor resourceplanning Deltek Vision voor architecten en ingenieurs

Met de resourceplanningsoftware van Deltek kunnen bedrijven in de zakelijke dienstverlening:

De winstgevendheid maximaliseren:

  • De beschikbaarheid van alle medewerkers volledig in kaart brengen, zodat de resources effectief zijn toegewezen
  • Garanderen dat de geraamde tarieven juist zijn
  • De werkelijke kosten naast de projectplannen leggen, voor accurate voortschrijdende prognoses en deze aanpassen waar nodig

De bezettingsgraad optimaliseren:

  • Tijdig onder- en overbezetting signaleren, zodat er kan worden ingegrepen.
  • Kerncompetenties en toegewezen taken optimaal benutten op basis van individuele expertise en vaardigheden
  • De gemiddelde facturabele tijd per medewerker verhogen

Op tijd leveren:

  • De resourceplanning afzetten tegen de beschikbaarheid, om projecten tijdig op te leveren
  • De projectvoortgang nauwgezet volgen op basis van realtime gegevens en toekomstige plannen
  • Meer tijd aan analyses en management besteden om de projecten als geheel succesvoller te maken

Deltek biedt oplossingen voor zakelijke dienstverleners in de volgende bedrijfstakken:

architectenbureaus en ingenieursbureaus Management Consultancy en IT Consultancy Marketing en Communicatie bureaus Onderzoeksinstellingen, Kennisinstituten en Research