Verbeter de factureerbaarheid

Medewerkers die bezig zijn, zijn niet per definitie declarabel. Kijk binnen uw organisatie eens om u heen. Waarschijnlijk ziet u veel mensen die het kennelijk druk hebben, maar waarvan de bezettingsgraad (declarabele tijd) mogelijk onacceptabel laag is. Ook kan er sprake zijn van een ernstige disbalans binnen de beschikbare arbeidsuren, waarbij sommige mensen overbelast zijn, en anderen onvoldoende werk te doen hebben.

Deltek biedt oplossingen voor zakelijke dienstverleners in de volgende bedrijfstakken:

architectenbureaus en ingenieursbureaus Management Consultancy en IT Consultancy Marketing en Communicatie bureaus Onderzoeksinstellingen, Kennisinstituten en Research

Wij hebben berekend dat als een bedrijf met 100 medewerkers voor elke medewerker slechts één uur per jaar extra kan declareren, dit het financiële resultaat op jaarbasis met maar liefst € 140.000 kan verhogen. Door het werk en de resources in te plannen - dus effectief meer werk in het schema te passen - gaat de jaaromzet per declarabele consultant omhoog.

De oplossingen van Deltek geven een eenvoudig overzicht van de historische declareerbaarheid - d.w.z. hoeveel van de geplande uren er daadwerkelijk gefactureerd zijn. Zeker weten dat als mensen zeggen dat ze ‘het druk hebben’, dit betekent dat zij ‘declarabel zijn’.

Gerelateerde platformoplossingen voor project- en financiële ondersteuning:

Deltek Maconomy voor professionele dienstverleners Deltek People Planner voor resourceplanning Deltek Vision voor architecten en ingenieurs

Neem vandaag nog contact met ons op om kennis te maken met het meetbare effect dat een Deltek-oplossing kan hebben op uw factureerbaarheid.

Ontdek de voordelen van een Deltek ERP-oplossing voor u als zakelijke dienstverlener: